Naar het buitenland

Als u verhuist naar een ander land, maar wel in dienst blijft bij uw huidige werkgever, verandert er niets aan uw pensioenopbouw. Gaat u wel uit dienst? Dan stopt de pensioenopbouw bij Pensioenfonds SNS REAAL. Het opgebouwde pensioen blijft staan, als u een vrijwillige aanvullende partnerverzekering heeft vervalt deze. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp bij 'Uit dienst'

Bent u al met pensioen? Als u verhuist naar een ander EU-land verandert er niets aan uw pensioenuitkering. 

AOW

Bij de pensioenopbouw bij Pensioenfonds SNS REAAL is rekening gehouden met de AOW. De AOW is een uitkering van de overheid voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Vanaf het moment dat u niet meer aan één van deze voorwaarden voldoet bouwt u geen AOW meer op. Om een volledige AOW-uitkering te krijgen moet iemand tenminste 50 jaar in Nederland hebben gewoond, direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. In sommige gevallen kunt u de AOW-opbouw (vrijwillig) voortzetten. Kijk daarvoor op www.svb.nl.

Hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt? Dan kunt u ook in het buitenland uw AOW blijven ontvangen. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. 

Wat moet u doen bij verhuizing naar het buitenland?

  • Geef uw woonadres altijd door aan de afdeling Pensioenservice van Pensioenfonds SNS REAAL, ook als u een correspondentieadres in Nederland houdt.
  • Meld indien u in het buitenland woont veranderingen in uw persoonlijke gegevens aan het pensioenfonds. Hieronder kunt u verstaan: een scheiding, het overlijden van uw partner, het krijgen van een kind, een nieuwe partner.
  • Ga na wat de gevolgen zijn van uitdiensttreding voor de verschillende pensioenvormen.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties. 

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een verzoek om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’  in te (laten) vullen en terug te sturen. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

  • Een notaris
  • Uw gemeente
  • Justice of peace
  • De lokale politie
  • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika)
  • Een ambassade of consulaat 

Een solicitor, lawyer of een attorney at law zijn geen bevoegde instanties. Staat er op uw bewijs van in leven zijn een stempel (of zegel) en handtekening van een solicitor, lawyer of een attorney at law? Dan wordt uw bewijs van in leven zijn niet goedgekeurd.

Stuur het formulier op tijd terug.
Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Ben u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen om aan te tonen dat u nog in leven bent. Bel of mail voor een afspraak
 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden