Nieuws

17 april 2018

Hoewel de dekkingsgraad in de maand januari door stijgende rente en aandelenkoersen aanvankelijk verbeterde, sluit het fonds het eerste kwartaal met af met een lichte daling van de dekkingsgraad.

13 april 2018

Als partners gaan scheiden, moet er vaak veel geregeld worden en moeten de bezittingen worden verdeeld. Zoals het huis, de inboedel en de spaarrekeningen.

13 april 2018

Sinds de verkiezingen in december heeft het Verantwoordingsorgaan vier nieuwe leden namens de Volksbank.

13 april 2018

In februari 2010, op het hoogtepunt van de financiële crisis, trad Ben Blocq aan als bestuurslid van Pensioenfonds SNS REAAL. Na twee volle zittingstermijnen van vier jaar nam Ben in februari 2018 afscheid. Hoe kijkt hij terug op zijn bestuursperiode?

21 maart 2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in februari gedaald ten opzichte van januari (117,8%) en bedraagt op 28 februari 2018 116,7%.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden