Nieuws

20 juli 2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in juni licht gedaald en bedraagt op 30 juni 2017 113,8%.

10 juli 2017

Afgelopen week heeft het Pensioenfonds haar tweede nieuwsbrief van dit jaar verstuurd.

26 juni 2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is gelijk gebleven en bedraagt op 31 mei 2017 114,1%.

15 juni 2017

In het jaarverslag over 2016 kunt u alles over de financiële en niet financiële ontwikkelingen van uw pensioenfonds lezen.

21 april 2017

Sinds 1 februari 2017 kan iedereen zelf op de website van het Pensioenfonds inloggen om zijn persoonlijke pensioeninformatie en financiële gevolgen van te maken keuzes beki

10 april 2017

Het kan niemand zijn ontgaan.

7 april 2017

Het bestuur van ons pensioenfonds is weer bijna op volle sterkte. Marc Meertens is onlangs benoemd tot bestuurslid, als vertegenwoordiger van werkgever VIVAT. Wie is Marc?

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden