Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsgerechtigden

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsgerechtigden

Uw persoonlijke gegevens
Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact met ons op. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren.

Uw partner
Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2019, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2019, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

Welk pensioen ontvangt u?

Wat krijgt u?
Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt.

Verevend ouderdomspensioen
Bij verevend (deeltijd)ouderdomspensioen staat het bedrag dat u ontvangt zolang uw ex-partner in leven is. Als uw ex-partner heeft gekozen voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering is er een verschil tussen het verevend ouderdomspensioen vóór en ná de door uw ex-partner gekozen omslagdatum(s).

Tijdelijk (bijzonder) partnerpensioen
Bij tijdelijk partnerpensioen staat het pensioen dat u ontvangt. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt als het tijdelijk partnerpensioen is ingegaan voor 1 januari 2015. Is uw tijdelijk partnerpensioen ingegaan na 1 januari 2015? Dan wordt het tijdelijk partnerpensioen uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op uw AOW-datum.

(Bijzonder) partnerpensioen
Bij (bijzonder) partnerpensioen staat het pensioen dat u ontvangt zolang u in leven bent.

Wezenpensioen
Bij wezenpensioen staat het pensioen dat u ontvangt. U ontvangt het wezenpensioen tot het einde van de maand waarin u de 18-jarige leeftijd bereikt. Studeert u? Dan kunt u uiterlijk tot uw 27ste verjaardag wezenpensioen ontvangen.

 

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Bij partnerpensioen staat het pensioen vermeld dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Uw partner ontvangt het partnerpensioen tot en met de maand waarin hij of zij overlijdt. Hebt u een ex-partner? Dan hebben wij hier al rekening gehouden met de aftrek van het bijzonder partnerpensioen.


Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Het kan hoger worden door indexatie (verhoging) of lager worden door korten. Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële situatie van het pensioenfonds en met de beleidsdekkingsgraad.

Lees meer hier over in het Pensioen 1-2-3.

Verhoging pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Hier vindt u een overzicht van de indexatie van het afgelopen paar jaar.

Verlaging pensioen
Het verlagen (korten) van pensioen is op dit moment niet aan de orde bij uw pensioenfonds. Uw pensioen is de afgelopen jaren niet verlaagd.

 

Hebt u vragen? Of wilt u een wijziging doorgeven?

Lees dan verder op de website of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 020 426 63 80 of via pf.snsreaal@blueskygroup.nl

 

Disclaimer
Het Uniform Pensioenoverzicht en deze toelichting zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden.

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden