Uit dienst

Als u uit dienst gaat, stopt uw deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL. Uw verzekering voor extra pensioen voor uw partner (tijdelijk partnerpensioen) stopt ook.

Het opgebouwde pensioen (ouderdomspensioen en partnerpensioen) blijft staan, tenzij u uw pensioen meeneemt naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Lees hier meer over op de pagina Waardeoverdracht.

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van het pensioenfonds een brief met alle door u bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen. Treedt u in dienst bij een andere werkgever die een eigen pensioenregeling heeft, check ook dan de vier stappen:

1. Hoeveel pensioen heeft u?

2. Is dat genoeg voor u en uw nabestaanden?

3. Wat zijn de risico's?

4. Te weinig pensioen? Hoe lost u dat op?

 

Afkoop kleine pensioenen

Als uw pensioen onder € 474,11 (2018) bruto per jaar ligt, kan uw pensioenfonds uw pensioen afkopen. U krijgt het pensioen dan in één keer uitbetaald. Wilt u dit niet, dan kunt u uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden