Scheiden

Komt er een einde aan de relatie met uw partner? Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft recht op:

  • een deel van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was,
  • en een bijzonder partnerpensioen voor na uw overlijden, namelijk het deel dat tot de scheiding is opgebouwd.

Hebt u meerdere ex-partners, dan moeten zij het pensioen delen.

Wat gebeurt er als u met pensioen gaat?

Dan krijgt uw ex-partner een deel van uw pensioen. U krijgt hierdoor zelf minder pensioen. U kunt ook andere afspraken maken.

Verevening

Na uw scheiding wordt uw pensioen verdeeld volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De wet geldt alleen voor mensen die getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Bij verevening krijgen u en uw ex-partner het ouderdomspensioen apart uitbetaald door het pensioenfonds. Als uw partner overlijdt, krijgt u weer uw hele ouderdomspensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner bijzonder nabestaandenpensioen.

Conversie: een eigen recht op pensioen voor uw ex-partner

U en uw ex-partner kunnen afspreken dat uw ex-partner zelf recht krijgt op pensioen. Dit noemen we conversie. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u dat pensioen niet terug. De ex-partner krijgt pensioen op de eigen pensioendatum en hoeft dan niet te wachten tot u met pensioen gaat. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap. De ex-partner en het pensioenfonds moeten met het verzoek instemmen.

Andere afspraken maken met uw ex-partner

U kunt andere afspraken maken met uw partner. Dat kan in onder andere:

  • de huwelijkse voorwaarden
  • de partnerschapsvoorwaarden
  • het echtscheidingsconvenant

Meld de pensioenverdeling binnen twee jaar

U moet het pensioenfonds per brief laten weten hoe u uw pensioen wilt verdelen. Wanneer? Binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan.
Het pensioenfonds moet ook akkoord gaan met de verdeling. Let op dat u op tijd met uw ex-partner de juiste formulieren invult. De formulieren staan op de website van de Rijksoverheid. U kunt uw advocaat er ook om vragen.

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden