VIVAT overgenomen door Athora en Nationale Nederlanden 

7 juni 2019

Vandaag 7 juni 2019 is bekend geworden dat VIVAT N.V. zal worden overgenomen door Athora en Nationale Nederlanden. Wat betekent dit voor de pensioen van de medewerkers van VIVAT en voor het pensioenfonds? 

Over wat het uiteindelijk gaat betekenen voor een ieder kunnen we nu nog geen uitsluitsel over geven. Wel kunnen we nogmaals bevestigen dat de pensioenopbouw voor 2019 bij het pensioenfonds plaatsvindt tot ultimo van het jaar.  Hoe de pensioenregeling vanaf 2020 voor iedereen er uit komt te zien wordt bepaald door de werkgever(s) en de vakbonden. De verwachting is dat ook in 2020 de pensioenopbouw voor (een deel van) de medewerkers van Vivat nog bij het pensioenfonds zal worden ondergebracht.  
Daarnaast geldt dat het pensioenfonds is verantwoordelijk is en blijft voor alle bij het fonds opgebouwde pensioenen. Dat betekent onder andere dat het pensioenfonds deze niet zo maar zal overdragen aan een andere partij zonder dat hier een vergelijkbare zekerheid tegenover staat. Het bestuur blijft scherp op alle ontwikkelingen en zal daarbij op een evenwichtige basis handelen in het belang van alle deelnemers. 
 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden