Pensioenen per 1 januari 2018 met 0,32% verhoogd

19 januari 2018

Goed nieuws voor alle deelnemers. Op 1 januari 2018 heeft het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen met 0,32% verhoogd.

Het pensioenfondsbestuur streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen en zo veel mogelijk waardevast te houden. Dit heet ‘indexatie’. Jaarlijks besluit het bestuur of verhoging mogelijk is en zo ja, met hoeveel. Nu de dekkingsgraad in het afgelopen jaar wat is gestegen, is er gelukkig weer enige ruimte voor indexatie. De mate waarin pensioenfondsen mogen indexeren, is aan strikte voorwaarden gebonden. Dit om ervoor te zorgen dat niet alleen de huidige gepensioneerden meer pensioen kunnen ontvangen, maar dat ook jongere deelnemers in de toekomst nog indexatie mogen verwachten.

De inflatie over 2017 bedroeg 1,33%. Het pensioenfonds kan hier 23,75% van compenseren. Dat betekent dat de pensioenen per 1 januari 2018 met 0,32% zijn verhoogd. Volledige indexatie is pas mogelijk vanaf een (beleids)dekkingsgraad van meer dan 126%.
De deelnemers voor wie een afwijkende indexatieregeling bestaat op basis van oude reglementen, ontvangen apart bericht.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden