Nieuwe pensioenregelingen voor de Volksbank en VIVAT

19 januari 2018

Pensioenfonds SNS REAAL voert voor zowel de Volksbank als VIVAT de pensioenregeling uit. In de afgelopen jaren gold voor iedereen dezelfde regeling. Per 1 januari 2018 kennen beide werkgevers eigen arbeidsvoorwaarden en cao’s. Vanaf nu betalen zij dan ook de premies voor de pensioenregeling van de eigen medewerkers.

Voor beide werkgevers geldt een pensioenleeftijd van 68 jaar met een fiscaal minimale franchise van € 13.344. Per werkgever heeft het pensioenfonds bepaald welke premie noodzakelijk is voor een volledige pensioenopbouw van 1,875%. Beide werkgevers hebben met de vakbonden afspraken gemaakt over de maximaal voor pensioen beschikbare premie.

Deze maximale premie is lager dan de premie die het fonds nodig heeft voor een volledige pensioenopbouw. Dit leidt ertoe dat de medewerkers van de Volksbank in 2018 1,80% ouderdomspensioen opbouwen. Voor de medewerkers van VIVAT bedraagt de opbouw voor 2018 1,71%.

Wat dit betekent, zie je in onderstaand voorbeeld:

Een medewerker werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise. In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 13.344 = € 31.656.

Indien deze medewerker bij de Volksbank werkt, bouwt hij in 2018 1,80% x € 31.656 = € 569,81 aan pensioen op. Bij VIVAT bouwt deze medewerker 1,71% x € 31.656 = € 541,32 op.

Bij een volledige pensioenopbouw van 1,875% zou dit € 593,55 bedragen.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden