Jaarverslag 2016 online beschikbaar

15 juni 2017

In het jaarverslag over 2016 kunt u alles over de financiële en niet financiële ontwikkelingen van uw pensioenfonds lezen. Er is sprake van een positief beleggingsresultaat maar, in verband met de dalende rente, ook stijgende pensioenverplichtingen. Per saldo was er sprake van een positief resultaat in 2016 en nam de dekkingsgraad UFR met 2,8% dekkingsgraad-punt toe. Er is nog wel steeds sprake van een reservetekortsituatie per ultimo 2016. Hiervoor heeft het fonds een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Op basis van de uitkomsten van dit herstelplan zijn de verwachtingen echter wel dat het fonds binnen de gestelde termijn uit de tekort situatie kan komen. Het afgelopen verslagjaar heeft een uitgebreid beleggingsonderzoek plaatsgevonden door DNB. Verder  zijn er gesprekken met beide werkgevers opgestart om na te gaan op welke wijze de uitvoeringsovereenkomst na 2018 kan worden ingericht.

U leest hier meer over in het jaarverslag 2016.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden