Dekkingsgraad oktober 2019 gestegen naar 109,6%

18 november 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo oktober (109,6%) gestegen ten opzichte van ultimo september (108,8%).

De nominale dekkingsgraad is gestegen met 0,8%-punt wat te verklaren is door:

  • De gestegen marktrente (de 20-jaars rente met 0,20%-punt) waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 118 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met circa € 101 miljoen gedaald (negatief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente. De aandelen lieten een positieve performance zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand oktober was -2,46%.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,2%-punt gedaald naar 110,6%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,1% per 30 september 2019. Het fonds heeft sinds 30 juni 2019 een reservetekort. Het pensioenfonds heeft een herstelplan vastgesteld en ingediend bij DNB. Op basis van de uitkomst van het herstelplan verwacht het fonds binnen 10 jaar weer over voldoende reserves te beschikken zonder dat de pensioenen hoeven te worden gekort.

Zie voor meer informatie van de dekkingsgraadcijfers.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden