Dekkingsgraad per 31 juli 2017 gestegen naar 115,2%

16 augustus 2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in juli gestegen en bedraagt op 31 juli 2017 115,2%.

De nominale dekkingsgraad is in juli gestegen omdat:

  • De marktrente is gestegen (de 30-jaars swaprente met 0,07%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gedaald met ongeveer € 29 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 5 miljoen toegenomen (positief effect op de dekkingsgraad). De inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) zijn gestegen in verband met de gestegen inflatieverwachting. Daarnaast namen de vastrentende waarden en de aandelen in waarde toe. De rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen marktrente.

Aangezien het pensioenvermogen steeg en de voorziening pensioenverplichtingen daalde, is de dekkingsgraad in juli gestegen.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,6%-punt en bedraagt per 31 juli 2017 112,3%. Dit ligt 2,1%-punt onder de per 30 juni 2017 opnieuw vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,4%) waardoor het pensioenfonds nog steeds in een positie van reservetekort verkeert.

Lees voor meer informatie

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden