Dekkingsgraad per 31 januari 2018 gestegen (117,8%)

27 februari 2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in januari gestegen ten opzichte van december (115,9%) en bedraagt op 31 januari 2018 117,8%.

De nominale dekkingsgraad is gestegen met 1,9%-punt wat is te verklaren door:

  • De marktrente is gestegen (de 30-jaars swaprente bijvoorbeeld met ongeveer 0,07%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gedaald met ongeveer € 55 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 11 miljoen afgenomen (negatief effect op de dekkingsgraad). De aandelen zijn in waarde gestegen in verband met het gunstige beursklimaat. De vastrentende waarde en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde in verband met de gestegen rente. De inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) veranderde niet in waarde in verband met het feit dat de inflatieverwachting gelijk is gebleven.

Aangezien de waardedaling van de voorziening pensioenverplichtingen groter was dan de daling van het pensioenvermogen, is de dekkingsgraad gestegen in januari.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,4%-punt en bedraagt per 31 januari 2018 114,9% (31 december 2017 114,5%). Dit is hoger dan de per 31 december 2017 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,4%). Het pensioenfonds is daarmee uit de situatie van reservetekort geraakt.

Zie voor meer informatie

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden