Dekkingsgraad per 31 augustus 2018 gedaald (114,6%)

17 september 2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo augustus (114,6%) gedaald ten opzichte van ultimo juli (115,3%).

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 0,7%-punt wat is te verklaren door:

  • De gemiddelde marktrente is gedaald met ongeveer 0,05% en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met ruim  € 29 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) steeg met circa € 13 miljoen. De obligaties en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde in verband met de gedaalde lange rente. De aandelen en de vastrentende waarden alternatives daalden in waarde in verband met een ongunstig beursklimaat in augustus (in Europa, Pacific en Emerging Markets).

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,1%-punt gestegen naar 115,6%. Dit is hoger dan de per 30 juni 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,5%). Het fonds heeft dus een reserveoverschot.

Lees hier meer over de financiële situatie.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden