Dekkingsgraad per 31 augustus 2017 gedaald naar 114,3%

19 september 2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in augustus gedaald en bedraagt op 31 augustus 2017 114,3%.

De nominale dekkingsgraad is in augustus gedaald omdat:

  • De marktrente is gedaald (de 30-jaars swaprente bijvoorbeeld met 0,14%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met ongeveer € 75 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 60 miljoen toegenomen (positief effect op de dekkingsgraad). De vastrentende waarden en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Ook de aandelen zijn in waarde gestegen. De inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) zijn in waarde gedaald in verband met de gedaalde inflatieverwachting.

Aangezien de waardestijging van het pensioenvermogen kleiner was dan de waardestijging van de voorziening pensioenverplichtingen, is de dekkingsgraad gedaald in augustus.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,5%-punt en bedraagt per 31 augustus 2017 112,8%. Dit ligt 1,6%-punt onder de per 30 juni 2017 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,4%) waardoor het pensioenfonds nog steeds in een positie van reservetekort verkeert.

Lees voor meer informatie

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden