Dekkingsgraad per 28 februari 2018 gedaald (116,7%)

21 maart 2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in februari gedaald ten opzichte van januari (117,8%) en bedraagt op 28 februari 2018 116,7%.

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 1,1%-punt wat is te verklaren door:

  • De marktrente is gestegen (de 30-jaars swaprente bijvoorbeeld met ongeveer 0,03%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gedaald met ongeveer € 9 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 44 miljoen afgenomen (negatief effect op de dekkingsgraad). De vastrentende waarde en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde in verband met de gestegen rente. De aandelen zijn in waarde gedaald in verband met een minder gunstig beursklimaat in februari. De inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) bleven ongeveer gelijk in waarde, de inflatieverwachting daalde licht in februari.

Aangezien de waardedaling van het pensioenvermogen groter was dan de waardedaling van de voorziening pensioenverplichtingen, is de dekkingsgraad gedaald in februari.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,2%-punt en bedraagt per 28 februari 2018 115,1% (31 januari 2018 114,9%). Dit is hoger dan de per 31 december 2017 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,4%). Het pensioenfonds is daarmee uit de situatie van reservetekort.

Klik hier voor meer informatie over de financiele positie

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden