Nieuws

15 maart 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo februari (112,4%) gestegen ten opzichte van ultimo januari (111,2%*).

27 februari 2019

In verband met het aflopen van zittingstermijnen zijn in december en januari verkiezingen geweest voor nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan (hierna VO).

27 februari 2019

Mensen en organisaties in hun wederzijdse afhankelijkheid in beweging brengen. Dat is de passie en de kracht van onze nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter Margreet Oostenbrink.

15 februari 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo januari (111,0%) gestegen ten opzichte van ultimo december (109,7%).

22 januari 2019

Pensioenfonds SNS REAAL voert voor zowel de Volksbank als VIVAT de pensioenregeling uit. Beide werkgevers hebben eigen cao’s en overige arbeidsvoorwaarden.

22 januari 2019

Goed nieuws voor alle deelnemers. Op 1 januari 2019 heeft het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen met 0,8% verhoogd.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden