Nieuws

4 december 2017

Het verantwoordingsorgaan (VO) vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers.

30 oktober 2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in september gestegen en bedraagt op 30 september 2017 115,5%.

30 oktober 2017

In oktober 2017 heeft het pensioenfonds een nieuwe digitale nieuwsbrief uitgebracht. Zo lees je verder in deze editie de volgende artikelen:

13 oktober 2017

Regelmatig krijgen we van (met name jongere) deelnemers de vraag of er nog wel genoeg geld is als zij met pensioen gaan. Is de pensioenpot dan niet al leeg?

13 oktober 2017

Zowel de Volksbank als VIVAT hebben bij het pensioenfonds aangegeven dat zij in 2018 de pensioenregeling weer bij het pensioenfonds zullen onderbrengen.

13 oktober 2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in september gestegen en bedraagt op 30 september 2017 115,5%.