Arbeidsongeschikt

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk: 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit is een uitkering die u van de overheid ontvangt. U vraagt deze uitkering zelf aan bij het UWV. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.

U bent bij het pensioenfonds niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Alleen als u per 31 december 2005 al arbeidsongeschikt was en een arbeidsongeschiktheidspensioen via het pensioenfonds ontving, dan komt hierin geen verandering. Dat geldt ook voor het Vrijwillig Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Samenloop van WAO- of WIA-uitkering en uw pensioen

In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering moet worden gebracht op uw pensioen. Krijgt u een uitkering van de overheid? Meld dit dan altijd aan Pensioenfonds SNS REAAL via de afdeling Pensioenservice. Wilt u meer weten? Bezoek dan de UWV-website

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Bent u op dit moment ziek of arbeidsongeschikt en wilt u weten hoe het zit met de opbouw van uw pensioen? Er zijn drie mogelijkheden:

  • U bent ziek gemeld en nog in dienst bij uw werkgever. Dan bouwt u gewoon door aan uw pensioen.
  • U krijgt een WIA-uitkering (IVA of WGA). Dan betalen wij een deel van de premie voor u. U bouwt door aan uw pensioen.
  • U krijgt een WAO-uitkering. Dan betalen wij een deel van de premie voor u. U bouwt door aan uw pensioen.

Pensioen blijven opbouwen met een WIA- of WAO-uitkering

Krijgt u een WIA- of WAO-uitkering? Dan wordt uw pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door het pensioenfonds voortgezet, zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. De mate van voortzetting is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u nog een deel zelf. Het UWV stelt vast of en hoeveel werk u nog kunt doen met een percentage arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Premievrije voortzetting opbouw

80% of meer

65% to 80%

55% tot 65%

45% tot 55%

35% tot 45%

0% tot 35%

100% premievrij

72,50% premievrij

60% premievrij

50% premievrij

40% premievrij

0% premievrij

Let op!

  • U mag de pensioendatum niet uitstellen als u arbeidsongeschikt bent.
  • Er is een inlooptijd, u moet namelijk eerst twee jaar bij uw werkgever hebben gewerkt. Als u binnen 104 weken na indiensttreding een WAO- of WIA-uitkering ontvangt, hebt u geen recht op premievrijstelling.

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden